Nasıl skin eklicez

nasıl skin ekleniyor yani kendi adımızda skin nasıl eklicez lütfen yardım edin :frowning:

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.